Regulamin

Regulamin Obiektu Agroturystycznego

/ zwanego dalej Obiektem /


 

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu.
Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

 

1.    Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 

2.    Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu ale wymagające zgody Właścicieli.
 

3.    W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 16.00, naliczona zostaje opłata za pół doby ; po godzinie 16.00 naliczana jest opłata za całą dobę.
 

4.    Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Gościa terminem rezerwacji pokoju/pokojów.
 

5.    Wskazana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.
 

6.    W przypadku rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę - zadatek w wysokości od 30 % ogólnej kwoty zamówienia, który należy przelać na nasze konto w ciągu 7-miu dni od momentu rezerwacji pobytu. Brak wpływu zadatku w tym terminie powoduje anulowanie rezerwacji bez powiadomienia rezerwującego.
 

7.    Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji pobytowej lub nie wykorzystania przez Gościa pokojów objętych rezerwacją w danym terminie.
 

8.    Przyjazd Gościa po terminie ustalonej rezerwacji nie zwalnia z opłat za cały, zarezerwowany pobyt.
 

9 .  W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały, zarezerwowany pobyt nie ulega zmianie.

 

10.  W przypadku przyjazdu do danego pokoju / pokojów mniejszej ilości osób, niż ustalono wcześniej przy dokonywaniu rezerwacji, ustalona cena za noclegi nie będzie obniżona.

 

11.  Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i wyposażenia  powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 

12.  Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

 

13.  W pokojach obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia.

 

14.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 

15.  Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu  tylko za zgodą Właścicieli obiektu.

 

16.  Prosimy o zamykanie swoich pokoi na klucz - nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w otwartych pokojach oraz na terenie całego obiektu. Opłata za zagubienie kluczy wynosi 100 złotych.

 

17.  Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych oraz osób ich odwiedzających.

 

18.  W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem,montażem zniszczonych przedmiotów.

 

19.  Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju  przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

 

20.  W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, powyższe przedmioty będą przechowane na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu.

 

21.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw oraz zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności  i bezpieczeństwo korzystania.

 

22.  Parking na terenie obiektu  jest przeznaczony tylko dla naszych Gości.
Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony.


 

23.  Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy się w nich znajdujące.

 

24.  Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu.

 

25.  Osoby nie zameldowane w obiekcie  mogą gościnnie przebywać w pokoju Gościa do godziny 20:00. Pobyt osoby nie zameldowanej wymaga zgody i wiedzy Właścicieli.


 

26. Jedynym internetowym źródłem informacji dotyczących naszej oferty oraz numeru naszego konta bankowego jest nasza strona internetowa :

www.agroturystykasokolec.pl

 

27.  Właścicielami Obiektu są

Urszula i Roman Orłowscy

Sokolec 54c

57-450 Ludwikowice Kłodzkie


 


Niniejszy regulamin jest Umową zawartą między stronami.

Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.


 

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej powyższego Regulaminu.

Życzymy miłego i spokojnego pobytu w naszym obiekcie.